ویکی آیدیا این امکان را فراهم نموده است که بستری مناسب و مطمئن برای سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران(حقیقی، حقوقی، VC ها و ...) در جدیدترین طرح ها و فناوری ها مهیا شود. 

هم اکنون می توانید با عضویت رایگان در این شبکه از خدمات زیر بهره مند شوید:

  • دسترسی به لیست فرصت های سرمایه گذاری در حوزه فناوری های نوین و دانش بنیان 
  • امکان مشارکت با تولید کنندگان و شرکت های دانش بنیان در تجاری سازی طرح های نوین
  • ایجاد بستری ساختارمند جهت اعلام نیازهای فناورانه سرمایه گذاران و دسترسی به فناوری های موردنیاز